Työmuodot


Taloudenhoito
Vanhimmisto
Evankeliointi
Elintarvikkeiden jako
Lapsityö
Miesten rukousillat Hartolassa
Lähetystyö
Musiikkityö
Keittiöryhmät
Israel-rukous - vastaava
Rukousilta - rukousiltojen vastaava
Äänentoisto
Siivoustiimi
Kirjamyynti
Mediatiimi