Elämän tarkoitus löytyy Jumalan yhteydessä

Jumalalla on jokaista varten täydellinen suunnitelma. Ilman Jumalaa elämästä puuttuu jotain olennaista, eikä sen perimmäinen tarkoitus täyty.

Miten voin tulla uskoon?

Yleisiä kysymyksiä uskoontulosta:

Mitä uskoontulo on?

Mihin tarvitaan uskoontuloa?

Miksi tarvitaan Jeesusta – eikö usko Jumalaan riitä?

Miten uskoontulo tapahtuu käytännössä?

Uskoontulorukous

Miltä uskoontulo tuntuu?

Miten elämäni voi muuttua sellaiseksi, kuin Jumala tahtoo?

Haluan, että puolestani rukoillaan

Haluan kysyä asiasta lisää

Mitä uskoontulo on?

Uskoontulo on sitä, että ihminen löytää yhteyden Jumalaan Jeesuksen kautta, ottaa vastaan syntien anteeksiannon ja Jeesuksen elämänsä johtoon.

Mihin tarvitaan uskoontuloa?

 

1. Elämään maan päällä

Ihminen on tarkoitettu elämään Jumalan yhteydessä, ja Jumalalla on jokaista varten täydellinen suunnitelma. Ilman Jumalaa elämästä puuttuu jotain olennaista, eikä sen perimmäinen tarkoitus täyty.

2. Taivaaseen pääsyyn

Ihminen on iankaikkisuusolento, elämä jatkuu kuoleman jälkeen. Jeesus on kärsinyt ristillä jokaisen puolesta syntien rangaistuksen, niin ettei kenenkään tarvitsisi kärsiä tätä rangaistusta iankaikkisessa kadotuksessa.

Ilman omakohtaista uskoa Jeesukseen ja kääntymistä Hänen puoleensa tämä ei kuitenkaan astu voimaan.

”Usko Herraan Jeesukseen, niin sinä pelastut.” Apostolien teot 16:31
”He saavat syntinsä anteeksi, kun uskovat minuun.” Apostolien teot 26:18

Miksi tarvitaan Jeesusta -eikö usko Jumalaan riitä?

Ilman Jeesusta ei ole Raamatun tarkoittamaa uskoa – vaikka uskoisit Jumalaan ja sinulla olisi Raamatun mukaisia mielipiteitä ja eläisit hyvää elämää.

Jeesus on ainoa vastaus ihmisen syyllisyyskysymykseen Jumalan edessä. Jumala haluaa rakkaudessaan pelastaa ihmisen, mutta samalla Hänen oikeudenmukaisuutensa vaatii pahoille teoille rangaistusta. Sen kautta, mitä Jeesus teki, kumpikin toteutuu.

”Niin on Jumala maailmaa rakastanut, että Hän antoi ainoan Poikansa, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä.” Johanneksen evankeliumi 3:16

Miten uskoontulo tapahtuu käytännössä?

 

Pyydä Jeesukselta syntisi anteeksi ja kutsu Hänet elämääsi. Kaikki tulee täysin Jumalan lahjana ilman omia ponnisteluja. Riittää, että uskot ja otat tämän lahjan vastaan.

Uskoontulorukous

”Herra Jeesus, olen syntinen ihminen ja tarvitsen sinulta apua. Uskon, että olet kärsinyt ristillä syntieni rangaistuksen ja otan vastaan lahjana anteeksiantamuksen.

Ota elämäni johtoosi ja vaikuta minussa ja elämässäni niin kuin tahdot. Kiitos siitä, että annat minulle iankaikkisen elämän ja turvan ja avun jokapäiväiseen elämääni!”

(Voit rukoilla myös omin sanoin.)

Haluan, että puolestani rukoillaan

Miltä uskoontulo tuntuu?

Toiset eivät koe uskoontulon yhteydessä erityisiä tuntemuksia. Kysymyksessä onkin ennen kaikkea tahdon ratkaisu. Toiset taas tuntevat heti uskoontulon yhteydessä suurta vapautusta tai iloa. Tunnereaktiot ovat yksilöllisiä.

Ennemmin tai myöhemmin se, että on päässyt syyllisyydestään vapaaksi ja löytänyt yhteyden Jumalaan, heijastuu myös tunne-elämään. Elämään tulee perusturvallisuus, ilo ja toivo.

Uskova ihminen saa elämässään kokea ja nähdä Jumalan johdatusta, rukousvastauksia ja monenlaista apua – ja se lisää iloa ja luottamusta.

Miten elämä muuttuu sellaiseksi, kuin Jumala haluaa?

Jeesus saa uskoontulleessa ihmisessä aikaan sisäistä muuttumista. Jumalan mielen vastaiset asiat lakkaavat kuin itsestään kiinnostamasta ja viehättämästä, ja ihminen vapautuu riippuvuuksista ja painolasteista.

Muutoksen nopeus ja luonne vaihtelevat riippuen kunkin ihmisten tilanteesta.

On tärkeää löytää yhteys muihin uskoviin ja oma paikka seurakunnassa. Raamatun opetus ja uskovien yhteinen elämänkokemus auttavat uutta uskovaa eteenpäin ja löytämään paikkansa Jumalan suunnitelmissa ja erilaisissa palvelutehtävissä.

Tartu Jeesuksen käteen ja anna hänen poistaa syntisi ja velkasi Jumalan edessä ja johtaa sinua parhaalla mahdollisella tavalla kohti iankaikkista elämää!

Tämän sivun teksti on lainattu sivustolta http://www.uskoontulo.net/, jossa voit lukea ihmisten todistuksia siitä, miten he ovat tulleet uskoon ja miten se on vaikuttanut heidän elämäänsä